Villsvina i Østfold – historie, status og behov for grunneiersamarbeid