Sett og skutt elg Oslo og Akershus.

20.04.2018

Utmarksavdelingen har på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune utarbeidet statistikk og vurderinger av elgbestanden i Akershus og Oslo også for jakta 2017. Dette oppdraget har vi hatt i flere år. Her vil vi legge ut rapporten samlet, samt grafer og tabeller for de ulike delregionene. Trykk på regionen for detaljer.

Inndeling i regioner 

For å undersøke hvordan elgstammen utvikler seg i forskjellige deler av fylkene er området delt inn i følgende 5 regioner:

  • Øvre Romerike elgregion: Nittedal øst for Rv 4, Nannestad, Gjerdrum, Ullensaker øst for E6, Hurdal, Eidsvoll øst for E6, samt østre del av Gran og Lunner i Oppland.
  • Region Romerikssletta øst: Eidsvoll øst for E6, Nes vest for Glomma, Ullensaker øst for E6, Sørum vest for Glomma, Fet vest for Glomma og Skedsmo.
  • Region Sørøst: Nes øst for Glomma, Sørum øst for Glomma, Fet øst for Glomma og Aurskog-Høland.
  • Region Østmarka: Deler av Ski, søndre del av Oslo, hele Lørenskog, Rælingen og Enebakk.
  • Region FolloDeler av Ski, hele Nesodden, Frogn, Ås, Oppegård og Vestby.
  • Region VestNordre del av Oslo, Nittedal vest for Rv 4, Asker og Bærum.

Hele rapporten samlet ligger Her! NB! Rapporten er i lav oppløsning pga visning på WEB. Ta kontakt hvis du ønsker høyere oppløsning, til f eks utskrift.

Kortere sammenligning mellom regionene finner du Elginfo 2018.

 

 

Foto : Geir Bylterud. Elgokse fra Østmarka