Invitasjon kursdag om gjeddefisketurisme i Hedmark

29.06.2018

Gjeddefiske har vist seg å være et godt trekkplaster for å trekke turister fra Mellom-Europa til Norge. I Østfold og Akershus leies ut rundt 15000 gjestedøgn til fiskegale turister. Muligheten ønsker man å utvide til Hedmark. Ved å bruke ledige husvær på gårdsbruk, husmannsplasser og hytter med nær beliggenhet til gjeddesjøer, er vi sikker på mange utleieuker og god økonomi.

Derfor arrangerer Glommen Skog SA og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold kurs for interesserte og potensielle vertskap. Vi har vært svært heldig med innlederne ved at både professor Trond Haugen ved NMBU (tar for seg gjeddesjøer) og Christian Kracke fra Tyskland (tar for seg det siste innen markedet) kommer. Kurset vil bli holdt 18.august på Skaslien på Kirkenær.

Kurset setter fokus på krav til fiskevann, behov for tilrettelegging, krav til utleieenheten, hvilke muligheter det er for utleie i markedet og økonomi.

Påmelding gjøres slik:

Til epost: oystein.toverud@utmarksavdelingen.no

Sms til: Øystein: 91396674

Frist: 14.8.

Pris:

Medlemmer av Glommen Skog: kr.100,-.

Andre kr.200,-.

Program