Kreps og fiskeressurser

19.01.2017

Utmarksavdelingens arbeid for fiskeressurser er bredspektret. Her er noen av våre satsninger som vi kan bistå med:

Organisering av utmarkslag og samarbeid i vassdrag

Utvikling av kunnskap om ressursen

 • Prøvefiske med elektrisk fiskeapparat og ulike garnserier
 • Alders- og vekstanalyse av fisk
 • Prøvekrepsing
 • Burforsøk
 • Forvaltning:
 • Utarbeide driftsplaner, forvaltningsplaner

Biotop– og bestandsregulerende tiltak

 • Kalking
 • Beskyttelse av edelkrepsen som art
 • Informasjon, veiledning og kurs
 • Faglig sekretæroppgaver
 • Kommunale forvaltnings- og tiltaksplaner

Næringsutvikling

 • Fiskekortløsninger og andre utleieformer
 • Tilrettelegging
 • Utvikling av produkter knyttet til gjeddefisketurisme
 • Utvikling av annen sportsfisketurisme
 • Næringsfiske etter kreps og lagesild
 • Hjelp til markedsføring og salg

 

UAØ samarbeider om kreps med Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet og NINA, og vi er representert i «Arbeidsutvalget for edelkreps i Norge».

UAØ oppdaget signalkreps i Rødenessjøen høsten 2014, foretok utfisking av signalkreps i Øymarksjøen og har foretatt prøvefiske i mange vann. I samarbeid med Aurskog-Høland er det foretatt omfattende arbeid for edelkrepsen.

Det er utviklet tiltaksplan for restaurering av kroksjøene i Leiraområdet.