Næringsutvikling

19.01.2017

En stor del av vårt arbeid med næringsutvikling består i å utvikle salgbare, konkrete produkter. Opplevelsesnæringene står i fokus som aldri før, og det er gode forutsetning for økt vekst innen naturbasert turisme. Vi har hatt spesielt fokus på utvikling av gjeddefisketurisme de senere årene.

Ferdige produkter finner du på nettsidene BoPåLandet.no, Finn.no, Fiskeland.no

Utmarksavdelingen bidrar til å skape verdier. Ved siden av utmarksturisme tar vi oppdrag på ordinært salg av jakt og fiske, samt næringfiske i ferskvann.

Det er viktig å huske at forutsetningen for å lykkes med næringsutvikling er en god forvaltning av naturressursene og en gjennomtenkt tilrettelegging av aktivitetene. Utmarksavdelingen kan tilby kvalifisert kompetanse og rådgivning innen alle ledd i næringskjeden.

Aktuelle satsninger:

  • Gjeddefisketurisme
  • Generell sportsfisketurisme
  • Ulik jaktturisme
  • Jaktkortsalg og annen utleie
  • Fiskekortløsninger og andre utleieformer
  • Utleie av grunn
  • Salg av kjøtt og fisk
  • Ulike guideløsninger
  • Turisme basert på andre friluftsaktiviteter, med vekt på vandring og sykkel

Gjeddefisketurisme 2014:

UAØ er ledende i landet på temaet. Det er 11 000 gjestedøgn årlig fra utenlandske turister. I 2014 er det ca 10 nye enheter som leies ut.