Nytt grunneiersamvirke i Haldensvassdraget

01.04.2019

Utmarksavdelingen har gleden av å være sekretær for et nyopprettet grunneiersamvirke i Haldensvassdraget, «Havass fiskelag SA». Samvirket skal forvalte fiskerettigheter og tilstrebe best mulig økonomisk utbytte for medlemmene og selger fiskekort til hytteeiere og gjester i Haldensvassdraget.

Salg av fiskekort
Fiskekort selges blant annet på Inatur og fra utsalgssteder i Haldensvassdraget.

Havass fiskelag skal sørge for bærekraftig forvaltning av fiske på lagets område.

Laget jobber også grunneierens interesser i saker som angår blant annet friluftsliv, naturvern, regulering av vassdraget og forvaltning av vannlevende vilt.

Bak Havass fiskelag SA står grunneierforeningene Bergsjø-Hellesjø-Skullerudsjøen-Øgderen(BHSØ), Rødnessjøen, Øymarkssjøen, Ara/Aspern og Femsjøen, som i 2018 gikk sammen og dannet et felles samvirke og overførte sine aktiviteter til en felles organisasjon. Det nye samvirket har rundt 250 andelseiere.

Kontakt sekretærfunksjon