Om utmarksavdelingen

19.01.2017

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold er et konsulentselskap etablert i 1989, eid av Akershus bondelag, Østfold bondelag, Glommen skog SA, Viken skog SA, Akershus grunneierlag og Østfold Utmarkslag med kontor på Ørje. Vi er 100 % oppdragsfinansiert og har som formål å ivareta grunneiernes rettigheter, forvalte utmarksressursene langsiktig, fremme utmarksnæringen og den økonomiske utnyttelsen av utmarka som en del av landbrukets samlende næringsvirksomhet.


Styret i UAØ består for tiden av:
Leder: Svend Arild Uvaag, Eidsberg, Østfold Bondelag
Nestleder: Ole Haugen, Ullensaker, Akershus Grunneierlag SA
Sigurd Enger, Aurskog-Høland, Akershus Bondelag
Halvard Brevig, Enebakk, Viken Skog SA
Anne-Berit J. Kværner, Marker, Glommen Skog SA
Thore O. Haugerud, Marker, Østfold Utmarkslag

Kontakt oss:
Utmarkssjef, Elin Kollerud, tlf 92 04 72 34
Rådgiver, Johan Bergerud, tlf 95 79 59 13

Besøks- og fakturaadresse:
Storgata 55, 1870 Ørje

Årsmelding for Utmarksavdelingen 2018