Temakveld avholdt: Lengre jakttid

13.09.2017

Utmarksavdelingen avholdt temakveld om elg 20. september på Østre Onsrud i Ullensaker.

Det ble en vellykket kveld, med omlag 55 tilhørere. Sand og Glöersen ga veldig gode innlegg om elementene med lengre jakttid.

Det viser seg at det i all hovedsak er positive sider med lengre jakttid, og at elgen ikke forstyrres vesentlig av jakt i brunsten.

Mer om dette kommer i neste Elgnytt.