Tilskuddordninger for naturforvaltningstiltak i 2019

11.12.2018

Søknadsfristene for tilskuddsordninger i 2019 nærmer seg. For de fleste midlene er det frist 15.januar.  Her kan det søkes om tilskudd til både krepseundersøkelser, biotopforbedring, kartlegging, infrastruktur og annet.

Ta kontakt med oss om du/dere trenger hjelp til søknadsarbeidet eller andre spørsmål. Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter skal benyttes for å søke tilskudd: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

 

Informasjon om tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak med søknadsfrist 15. januar 2019