Villsvina i Østfold – historie, status og behov for grunneiersamarbeid

30.04.2019

I 2006 ble det første villsvinet i nyere tid skutt i Aremark kommune i Østfold. Dette var en råne. Omtrent samtidig skjedde det samme i Halden. Siden den gang har antall felte villsvin gått opp og ned etter hvor harde vintrene har vært. De siste årene med relativt milde vintre med lite snø har
ført til at avskytingen har økt jevnt og trutt, både i Aremark og i kommunene rundt.

Fokuset på den nye fremmede arten har økt betydelig de siste årene, også nasjonalt. Spesielt har situasjonen med afrikansk svinepest rundt i Europa ført til at også myndighetene har fått opp øynene for villsvin. I 2019 har Klima og Miljødepartementet bedt Miljødirektoratet og Mattilsynet starte opp arbeidet med en handlingsplan mot villsvin i Norge, med hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, på et minst mulig område.

I Østfold, Akershus og Hedmark kommer vi til å ha villsvin i grensetraktene i all overskuelig fremtid, uansett hva både myndigheter og andre gjør av tiltak Norge – og vi må derfor håndtere og forvalte arten på best mulig måte lokalt.

Men hva slags erfaringer har Østfold etter snart 15 år med villsvin, og hvordan håndterer vi «den levende jordfreseren» i fremtiden?

Les hele artikkelen