Viltressurser

19.01.2017

Forvaltning av viltressursene og næringsutvikling.

Vi bistår med:

Organisering:

 • Utmarkslag/grunneierlag
 • Vald og elgregioner

Utvikling av kunnskap om ressursen:

Elg

 • Statistikkbehandling
 • Nye registreringsmetoder
 • Aldersanalyse med tannsnitting
 • Elgbeitetaksering
 • Utgivelse av «Elgnytt».
 • Faglig sekretæroppgaver

Forvaltning:

 • Utarbeide driftsplaner og bestandsplaner
 • Bestandsregulerende tiltak
 • Informasjon, veiledning og kurs

Gås

Nye viltarter (eks. villsvin, hjort og mårhund).

Rovdyrutfordringer

Næringsutvikling:

 • Jaktsalg
 • Jaktturisme
 • Salg av viltkjøtt
 • Tilrettelegging
 • Safari, guiding

 

Elgnytt ble lansert i 2014 og kan abonneres på i hele landet. Det er beregnet på elgjegere, grunneiere og offentlige forvaltere som har interesse for elg og hjort.